Projekt Přírodní koupaliště Divišov byl realizován s přispěním Středočeského kraje.

O koupališti

Přírodní koupaliště na bázi biotopů, s čištěním vody bez použití chemie, vznikají po celé Evropě. Především je to Rakousko a Německo, ale v posledních letech začínají být stavěny i v České republice. Pro obce a města jsou nejen alternativou ke zhoršující se kvalitě vod ve volné krajině, ale také možností, jak i v menších obcích poskytnout obyvatelům další občanskou vybavenost s ekonomicky únosnými ukazateli, oproti provozně dražším chemicky čištěným bazénům.

Vzhledem k faktu, že pro úpravu kvality vody, nejsou používány chemické preparáty, tak je zapotřebí se smířit s běžnými výkyvy ukazatelů kvality vody, kdy ovšem odměnou je voda vhodná ke koupání, zdravotně nezávadná a přírodní, kde na kvalitu vody pravidelně dohlíží Krajský zdravotní ústav, který měří požadované ukazatele kvality vody.

V Divišově se jedná o přírodní koupaliště, de facto přírodní biobazén, kde technologie čištění vody se neustále vyvíjí a zdokonaluje. Pořád platí, že ve vodě nejsou žádné chemické látky, voda je vhodná i pro alergiky a je čištěna v tzv. čistící zóně vedle zóny koupací a v technologických čistících šachtách. Z důvodu absence chemických látek není samozřejmě voda v biotopu průzračně čistá, ale je naprosto nezávadná.

Jedná se o stavbu, jejíž realizace byla schválena zastupitelstvem městyse Divišov již v předchozím volebním období. Původní koupaliště bylo našimi předky vystavěno již v roce 1937, tedy po více než 80 letech, máme koupaliště nové.

Jak tedy samotné divišovské koupaliště funguje?

Voda, která je dopouštěna z vrtané studny, neustále cirkuluje v systému, kdy z hladiny je sbírána celkem osmi hladinovými skimmery a o spodní sání se starají dvě spodní vpusti umístěné v plavecké zóně. Voda z hladiny i ze dna koupaliště je odváděna potrubním systémem do technologické šachty, kde jsou umístěny dva bubnové filtry, kde před každým filtrem je tzv.slučovací nádrž. V každé ze slučovacích nádrží jsou dále umístěny UV lampy. Jeden z bubnových filtrů čistí vodu ze spodního sání a druhý čistí vodu ze sání hladinového. Po tomto prvotním přečištění je voda čerpadly, potrubím systémem umístěným pod hlavní komunikací tlačena do tzv. biologické čistící zóny, kde jedna část vody je směřována do plochy, kde jsou umístěny litorální rostliny, které vodu čistí a „požírají“ z ní pro ně potřebné živiny a druhá část vody je směřována do dvou nádrží, ve kterých se nacházejí provzdušňované čistící bakterie, které se starají o další čištění vody. Následně je opět voda sloučena a prochází dalším bubnovým filtrem. Po průtoku tímto bubnovým filtrem, se voda potrubím vrací zpět do koupaliště, konkrétně do nátokového kamenu, umístěném v brouzdališti.

V brouzdališti, které je viditelně vyznačeno, se nachází taktéž vodní hřib a při vstupu do neplavecké části, je na hraně koupaliště umístěn také vodní chrlič.

Návštěvníci koupaliště mohou také využít velkou desetimetrovou skluzavku, která je umístěna vedle budovy s občerstvením.

Jak už bylo uvedeno, jelikož se jedná o přírodně čištěnou nezávadnou vodu, bez použití různých chemických prostředků, musíme počítat s usazováním sedimentu na dně koupaliště, kde o čištění se bude starat bazénový vysavač, který odvádí nečistoty přímo do kanalizace a ty nezůstávají v systému.

Na divišovském koupališti jsou také postaveny celkem dva objekty zázemí, v prvním se nachází prostory vstupu a wc a ve druhém je občerstvení, zázemí pro brigádníky a sklad s ošetřovnou.


Plán koupaliště


Jak se k nám dostanete