Od 19 kwietnia br. Przedszkola wracają do nauczania stacjonarnego.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywać się będą według wcześniej obowiązującego Ramowego rozkładu dnia. W związku z zagrożeniem koronawirusem i wskazaniem ograniczenia przebywania w dużych skupiskach, nadal obowiązują wcześniej ustalone w przedszkolu zasady przyprowadzania i odbierania dziecka (dokładnych informacji udziela wychowawca danej grupy).


Rodzicu!

Od 29 marca do 18 kwietnia br. funkcjonowanie przedszkoli zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że

w tym okresie przedszkola, zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć stacjonarnych. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze odbywać się będą zdalnie. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii konieczne jest wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Prosimy zatem o bieżące sprawdzanie informacji na stronie internetowej szkoły i w mediach.

Rodzicu!

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 29 marca br.

  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie zajęć w przedszkolu.

  • w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dn. 26 marca 2021r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko nie dłużej niż do dnia 11 kwietnia. Szczegółowe informacje zawarte są w art. 4 ust.1-1d ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Rodzicu, przekazujemy kilka wskazówek, które mogą być pomocne

w konieczności wsparcia dzieci w zdalnej nauce.

1. Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj wyręczane.

2. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi.

3. Aby urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu może być także okazją do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk.

4. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności.

5. Powinno się także umożliwić dziecku zaspokajanie potrzeb aktywności fizycznej, np. poprzez wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych.

4. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery grupy:

a. edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, lektura),

b. sport – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania,

c. dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach), obowiązki, czasem najbardziej żmudne mogą być atrakcyjne, bo jest to czas spędzony wspólnie z rodziną,

d. rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe.

5. Istotną rolę w tworzeniu warunków do edukacji przedszkolnej w domu, odgrywa współdziałanie nauczycieli z rodzicami. Rodzicu, pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami.

Pozdrawiamy serdecznie,

Wychowawcy przedszkola