O Szkole

Dlaczego warto nas wybrać

Dzisiejszy rynek pracy pokazuje, że pojawiła się ogromna potrzeba kształcenia zawodowego. Brakuje fachowców z wielu dziedzin, a czekający na nich pracodawcy oferują wysokie zarobki. W Zespole Szkół Budowlano-Technicznych możecie wybrać jeden z wielu kierunków, jakie mamy do zaproponowania. Współpracujemy z firmami, u których będziecie odbywać praktyki, a po zakończeniu nauki bez trudu znajdziecie zatrudnienie.

Szkoły i zawody w których kształcimy:

Technikum

technik budownictwa,

technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

technik robót wykończeniowych w budownictwie

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Branżowa szkoła I stopnia

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

monter sieci i instalacji sanitarnych

monter izolacji budowlanych

betoniarz-zbrojarz

murarz-tynkarz

Branżowa szkoła I stopnia wielozawodowa

cukiernik, fryzjer, sprzedawca, krawiec, kucharz, szkutnik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, piekarz, ślusarz, stolarz, złotnik-jubiler, fotograf, zegarmistrz, tapicer i inne