Třídní stránky 5.třídy

Společná online třídní schůzka bude 14. ledna od 16.00, odkaz zde .Informace k výuce od 4.1. 2021

Od 4.1. 2021 bude probíhat on-line výuka, jak jsme byli zvyklí v listopadu. Setkáme se ráno v 8 hodin na Google Meetu v naší učebně (slunce). Kdo bude mít problém s připojením, prosím, ozvěte se telefonicky nebo emailem. Určitě to spolu zase zvládneme. Těšíme se na Vás v pondělí!

Rozpis hodin: 1. hodina 8.00 - 8. 45

2. hodina 9. 00 - 9. 45

3. hodina 10. 00 - 10. 45

4. hodina 11. 00 - 11. 45

Rozvrh hodin při dálkovém vyučování: Pondělí: Čj, M, Př, Aj

Úterý: Čj, M, Vl, Aj

Středa: Čj, M, Př, Aj

Čtvrtek: Čj, M, Vl, Čjl

Pátek: Čj, M, Čjl

V pondělí příprava na příjímací zkoušky od 13:00.


Informace k nástupu do školy

Pokud nedojde k nějaké náhlé změně, měli bychom se v pondělí 30.11. všichni sejít ve škole. Protože jsou přísnější režimová opatření - děti se nemají setkávat v šatnách ani na obědě, dochází ke změně rozvrhu.

Naše třída přichází ráno do šaten v 8.10 - 8.20. Výuka začíná v 8.25. Pokud budeme mít čtyři hodiny, končíme v 12.25. Když budeme učit pět hodin, je konec výuky ve 13.05. (Tělesná a hudební výchova se zatím nevyučuje.)

Prosím, aby děti měly s sebou alespoň dvě roušky + igelitový sáček, aby si je v případě potřeby mohly měnit. Rouška musí být na obličeji po celou dobu výuky. Doporučuji tepleji přiobléknout, protože musíme často větrat.

Z kapacitních důvodů, bohužel, nemají páťáci zajištěnou družinu.

Rozvrh hodin: Pondělí - Čj, M, Aj, Př, If

Úterý - M, Čj, Vl, ČjL, Aj

Středa - Čj, M, Aj, Př,

Čtvrtek - M, Čj, Vl, ČjL, Aj

Pátek - Čj, M, Vv, Vv,

V pondělí zůstává příprava na příjímací zkoušky od 13.15 - 14.00. Ostatní kroužky se zatím konat nemohou.

Všem bych chtěl poděkovat za spolupráci při distanční výuce.


10. 11.

Vážení rodiče,

rádi bychom si zkontrolovali práci Vašich dětí. Proto Vás prosím, abyste do školy donesli pracovní sešity (Čj, Aj, M, Vl, Př,).

Vše doneste ve čtvrtek 12. 11. mezi 12. a 16. hodinou nebo v pátek 13. 11. mezi 8. a 13. hodinou. V pátek uzpůsobíme výuku tak, abychom se obešli bez odevzdaných sešitů.

V pondělí 16. 11. nebude online výuka, ale děti dostanou samostatnou práci. Cvičení nebo odkazy na různá procvičování budou v classroomu.

Pro opravené sešity si, prosím, dojděte v pondělí 16. 11. mezi 13. a 16. hodinou.

Ve čtvrtek nebo v pátek také dostanete fotografie (kdo se fotil). Cena je 270 Kč. Pokud si fotky nekoupíte, vraťte je nepoškozené 16. 11. do školy.Vážení rodiče

to, čeho jsme se obávali bohužel nastalo Od 14. 10. je zavřená škola na základě nařízení vlády. Zatím do 23. 10. Vyučovat budeme již naším vyzkoušeným videovyučováním na Meetu. Používat budeme opět emailové adresy dětí. jménožáka@zsbeloves.cz, kdo ji nemá, zavolejte si. Heslo je : slunce. Kdo bude mít problém s připojením, prosím, ozvěte se telefonicky nebo emailem. Úkoly budou na stránkách. Připomínáme, že distanční výuka je povinná. Dětem zdůrazněte, že si musí vypnout mikrofony a zapnout je, když budou vyzváni. Při nedodržování pravidel při hodině, bude žák vyloučen z hodiny a pokud se narušování výuky bude opakovat, bude jeho chování řešeno kázeňsky. Budeme zadávat i samostatnou práci a pracovat třeba s polovinou dětí. Děti si musí hlídat čas. Jinak doufáme, že budou schopné pracovat bez vaší pomoci.

Rozpis hodin: 1. hodina 8.00 - 8. 45

2. hodina 9. 00 - 9. 45

3. hodina 10. 00 - 10. 45

4. hodina 11. 00 - 11. 45

Rozvrh hodin při dálkovém vyučování: Pondělí: Čj, M, Př, Aj

Úterý: Čj, M, Vl, Aj

Středa: Čj, M, Př, Aj

Čtvrtek: Čj, M, Vl, Čjl

Pátek: Čj, M, Čjl

Videokonference budou probíhat po předchozí domluvě.

Nové heslo - zde