Fotogalerie (novinky z 2. třídy)

Moc děkujeme za milé dárečky.

Všem dětem i rodičům přejeme krásné léto plné sluníčka, báječných zážitků a dobré nálady.

Lucie Ťokanová a Jana Matoulková

Vysvědčení 28. 6. 2024

Další foto zde

A JE TO! Dva roky utekly jako voda.

Hodně  štěstí, úspěchů, klidu a pohody do dalších let.

Další foto zde.

Výlet - Chrudim, Kočičí hrádek, rozhledna Bára

V pátek 14. června se vydali žáci 1. a 2. třídy na výlet do Chrudimi, kde navštívili Muzeum Loutkářských kultur. Nejen že si zde prohlédli celou expozici loutek, ale v rámci programu Kouzelné masky si vyrobili svoji papírovou, kterou si vyzdobili luminiscenčními prvky. Velkou zábavou bylo vyzkoušení si jejího kouzla v UV světle.

Dalším cílem byl Kočičí hrádek a rozhledna Bára nedaleko zámku Slatiňany. Ti nejodvážnější si prohlédli okolní krajinu z výšky, ostatní strávili volný čas na hřišti pod rozhlednou. Foto zde.

Výlet na Kramolnu 29. 5.

Ve středu se naši druháci společně s prvňáky vypravili na Kramolnu, kde je čekalo úžasné představení O červené Karkulce v podání dětí z místní školky. 

Naši školáci skvěle zvládli pěší cestu tam i zpáteční cestu autobusem. Navíc si v místním obchodě mohli nakoupit nějaké to mlsání :-). Počasí nám také vyšlo a jsme rádi, že se nám výlet povedl. Foto zde.

PČ 17. 5.

Hrátky s papírovým kelímkem - výroba, zdobení a zábava :-).

Foto i video zde.

Překvapení pro maminky

Druháci si nejprve připomněli knížku, ze které jim četla paní knihovnice při návštěvě náchodské knihovny. Dověděli se v ní, jak si Kvak a Žbluňk psali dopis. I děti si psaní dopisu kamarádovi vyzkoušely. Ale nejvíc se těšily, že jako překvapení napíšou dopis mamince k svátku (ke Dni matek). Všechny byly napjaté, jestli se jim podaří udržet tajemství a hlavně jestli ten opravdový dopis, který si každý sám hodil do schránky, mamince opravdu dojde.

Dopisy byly všechny překrásné, plné srdíček a kytiček a milých slov. Děti se naučily psát adresu, dověděly se, co je to PSČ, kam se lepí známka, kolik stojí a proč se vlastně musí zaplatit. 

V hodině PČ a VV vznikl ještě další dárek, tentokrát krásné srdíčko, které vzniklo provázkovou technikou, kterou je naučila paní asistentka, která ji využila ve své vlastní knize.

Nakonec vše vyvrcholilo na oslavě Dne rodin a Dne matek, kterou si děti se svými členy rodiny užily ve středu 15. května. Tady předvedly písničky a básničku, kterou se naučily, a předaly dárek mamince.

Foto zde, zde a zde.

"Rojení" v hodinách VV a PČ

Zkoušení různých odstínů barvy přidáváním vody, obkreslování šablony, stříhání, tisk, kompozice - to vše si druháci vyzkoušeli při tvoření včelí plástve. Další obrázky zde.

Návštěva knihovny 26. 4.

V pátek 26. dubna byli druháci v náchodské knihovně. Nejprve si povídali o tom, jak to v knihovně funguje, paní knihovnice je provedla mezi regály a stručně je seznámila s řazením knih.

Potom již následoval program a aktivity na téma kamarádi. Děti si poslechly ukázku z knížky Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, zamýšlely se nad tím, co všechno můžou spolu kamarádi dělat a pantomimou předváděly. Dále skládaly příběh z obrázků, psaly dopis kamarádovi a hledali správné dvojice knižních hrdinů podle obrázků.

Na závěr nechybělo prohlížení připravených knížek.

Foto zde.

Duben a čtenářské deníky

V týdnu od 15. do 19. dubna druháci v hodinách čtení prezentovali svoje čtenářské deníky. Každý představil knihu, případně knihy, které si zapsal do svého deníku. Občas prezentace volně přešla v diskusi, když se objevila kniha, kterou četlo více dětí a potřebovaly si sdělit svoje názory na čtení.

Pochvalu si zaslouží všechny děti za snahu a práci. Některé deníky jsou opravdu krásné. Další foto zde.

PČ a VV - čápi, čarodějničtí kocouři

Foto zde

Opět diktát “jinak” (18. 4.)

Tentokrát děti našly text nalepený  na židličce.  Nejen že procvičily naučené pravopisné jevy, ale opět se zaměřily na vlastní kontrolu. Tentokrát si diktáty vyměnily i se spolužákem či spolužačkou, kteří se pokoušeli odhalit další zapomenuté chyby. Ti nakonec nakreslili jako hodnocení obrázek. Musím děti opět pochválit za skvělou práci a hlavně za opravdu férový přístup při hodnocení. Další foto

Šikovní plavci

V pondělí 15. dubna byl kurz plavání zakončen závody. Moc blahopřejeme závodníkům, kteří získali medaili a oceňujeme všechny plavce, kteří občas překonali i sami sebe a celý kurz výborně zvládli. Foto zde.

Přímka

Opět jsme do geometrie zapojili spolužáky a naše oblíbené klubíčko. Přímka je nekonečně dlouhá - "Jako opravdu hodila paní učitelka klubíčko z okna?" :-)

Další foto zde.

Druháci a diktát “jinak” (7. 3.)

Diktáty jsou pro někoho strašákem, někdo je zvládá levou zadní. Je fajn vyzkoušet si i nějaký ten netradiční. Dnešní diktát jsme spojili s pohybem a zaměřili jsme ho na vlastní kontrolu. Děti musely dojít na chodbu a přečíst si text, který si následně samy po návratu do třídy diktovaly. Každý si pracoval vlastním tempem. Pro některé děti bylo náročné zapamatovat si, co si na chodbě přečetly (občas i pouhé slovo), některé se musely i několikrát vrátit, aby přečtené “přenesly” až na papír. Dále následovala vlastní kontrola a oprava zelenou pastelkou podle textu na tabuli. Většina dětí už zvládá najít a opravit chybu velmi dobře, některé to musí ještě trénovat. Závěrečná fáze byla soutěž mezi dětmi a paní učitelkou, kdo má bystřejší oko a kdo odhalí více chyb. Byla radost děti pozorovat, s jakým zaujetím a nasazením pracovaly, jak se respektovaly navzájem při pohybu ve třídě i na chodbě, i jak po práci sdílely své pocity, případně postup při zapamatování si textu. Foto zde.

Zdravím, zdravíš, zdravíme…

I když je Světový den pozdravů 21. listopadu, není občas na škodu si připomenout základní pravidla etikety i v jiné dny. A pozdravy a zdravení jsou naší každodenní součástí. Děti si připomněly verbální i neverbální pozdravy, velmi je bavilo vymýšlet ty speciální s různými gesty. Spousta dětí zvolila jako ranní přivítání obejmutí :-). V pohádkovém království se zorientovaly v některých pravidlech, zazpívaly si písničku díky které ví, že nejlépe je zdravit s úsměvem a do očí. Při výtvarné výchově si připomněly, co je to komiks a takovou komiksovou bublinu s pozdravem si vytvořily. Při hodině pracovních činností přišla řeč na to, že není pozdrav jako pozdrav (např. pohled a pozdravy z výletu) a jako pozdrav jara vyráběly kytičku sněženek, kterou využily jako dárek k MDŽ. Foto zde.

PČ - roboti

Pracovními činnostmi jsme navázali na výuku prvouky, kdy jsme se seznámili s pojmy minulost, současnost (přítomnost) a budoucnost. Otázka budoucnosti se dětí hodně dotkla a živě diskutovaly o tom, jak to na světě bude vypadat za několik let. Padl dokonce názor, že se lidé promění v roboty, a tak téma pracovních činností bylo jasné. Děti pracovaly s velkým zaujetím a úžasně se ve dvojicích doplňovaly.

Foto zde.

VV - sportovci v zimě

Při výtvarné výchově zkoušíme různé techniky. Děti krásně zvládají práci s tuší, kterou využily při kresbě postavy. Užívají si malbu anilinkami, hlavně jejich krásné a syté barvy. Tentokrát je použily na pozadí společně s reakcí kuchyňské soli.  

Další foto zde.

Geometrie - bod a úsečka

V pátek si druháci připomněli, jak vypadá úsečka a učili se poznávat, kdy bod leží či neleží na dané úsečce. Nejvíce je bavilo, když se sami stali úsečkou a různými body. Další foto.

PČ - modelování na téma "ptáci v zimě"

Další foto zde.

Naše čtenářské deníky

Už v listopadu jsme si společně zapsali do deníku knihu o Josífkovi, kterou jsme si přečetli v hodinách čtení. Další knihu si měly děti zapsat přes Vánoce. Během minulého týdne jsme si deníky ukázali, prohlédli. Každý měl spolužákům přečíst, jakou knížku si zapsal a svými slovy říci, co ho na knížce bavilo a jak se mu kniha četla. Hodiny čtení se tak staly inspirací pro ostatní děti a mnohdy i moc pěknou diskuzí nad zápisy. A musíme říci, že ve druhé třídě máme hodně šikovných čtenářů. Posuďte zde.

Tělesa - propojení učiva M a PČ

Již od 1. třídy se seznamujeme v rámci hodin geometrie s tělesy. Učíme se je poznávat, pojmenovávat, hledat kolem sebe v běžném životě. 

V pátek 12. ledna jsme si některá i vymodelovali. Některé děti pokračovaly i se stavebnicí o přestávce. Další foto zde.

ČJ sloh - popisujeme zvíře

Nejprve jsme si s dětmi přečetli text v učebnici, který popisoval tělo koně. Zaměřili jsme se na slova, která byla použita, řekli jsme si, čím začít a jak postupovat. Také jsme hledali vhodná slova, která jsou při popisu důležitá. Další hodinu jsme si společně prohlédli fotografie medvěda, tvořili věty popisující jeho tělo. Nakonec si děti samy vyzkoušely napsat 3 věty a nakreslit obrázek a své práce prezentovaly před třídou. Poslední hodinu měly děti k popisu na výběr vlastní zvíře. K informacím využily knížky, ale i chromebooky. Práce je velmi bavila a ze svých výsledků byli nadšení i ti, kteří zpočátku byli nejistí a do práce se pouštěli s obavami.

Práce při VV a PČ - ohňostroj

Všem přejeme krásně barevný nový rok.

Další obrázky zde.


Ohlédnutí za vánoční besídkou

Další foto zde.

Hrátky na sněhu při hodině TV

Další foto zde.

Čerti (VV a PČ)

Další foto zde.

Předvánoční Potštejn 29. 11.

Ve středu 29. 11. se prvňáci a druháci  na zámku Potštejn stali součástí Betlémského příběhu. Společně s Barunkou a andělem Arielem putovali upravenými interiéry zámku za betlémskou hvězdou, až se nakonec dostali do Betléma, kde spatřili krásný výjev Svaté rodiny. Všem se líbilo i ve vánočně vyzdobeném Pohádkově a v zámecké cukrárně. Nakonec nechybělo i nakupování 🙂. Další foto zde.

VV - svatomartinské husy

Tisk bílé tempery bublinkovou fólií. Další foto zde.

PČ - lucerničky 

Dušičkové podzimně laděné lucerničky vznikly polepováním skleniček hedvábným papírem.

Pavouci na pavučině (PČ)

Nejprve jsme si vyhledali některé pavouky na internetu, úkolem bylo zjistit, kolik mají končetin. Připomněli jsme si informaci z písanky, kde jsme se dověděli, že rak má 5 párů končetin, a řešili tak celkový počet končetin a počet párů.

Nakonec jsme se vrhli do práce a vznikly krásné výtvory.

Podívat se můžete zde. 

"Agenti v utajení - po stopách pana Pravdy" - preventivní program realizovaný lektorkami z Centra Pochodeň Písek (12. 10.)

(Cíl programu: Prevence šikany a konfliktů, předcházení slovnímu ubližování, podpora empatie, rozvoj komunikačních dovedností, respekt k odlišnému pohledu.) 


Děti se na 2 hodiny zabraly do velmi pěkně připraveného programu. Především se zaměřily na dodržování základních pravidel komunikace, spolupráce a jak řešit konflikt a svůj vztek.

Další foto zde.

POČÍTAČOVÁ UČEBNA

To, že naši žáci běžně využívají různé informační a komunikační technologie (ICT), víte již z 1. třídy. K tomu mají k dispozici nejen chromebooky a notebooky, které si můžou vzít do třídy, ale i zařízení v počítačové učebně. Tam si dnes výuku vyzkoušeli druháci. V matematice se věnovali finanční gramotnosti a zároveň si procvičili sčítání do 20 a v českém jazyce využili počítače k zopakování učiva o psaní velkých písmen na začátku věty. Každý žák si pracoval vlastním tempem, paní učitelka s paní asistentkou se mohly věnovat více dětem, které potřebují dopomoc, vysvětlení, případně další individuální péči. Další foto zde.

STŘEDEČNÍ ČTENÍ

Každou středu se v hodině čtení věnujeme donesené knížce. Takto vypadala  "chvilka čtení", kdy děti četly asi 10 minut. Musím je moc pochválit. Všechny se opravdu zabraly do čtení a potom i dokázaly (více či méně podrobněji) říci, co si dnes přečetly, o čem se dověděly.  Další foto zde.

NAŠI DRUHÁČCI

4. září 2023