Školní družina

Základní škola a Mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace

Co zaseješ, to sklidíš.

Co dáváš, to dostaneš.

Co vidíš v druhých,

je odrazem tebe.

Úvodní informace

Vážení rodiče,

tyto webové stránky slouží k předávání informací o tom, co Vaše děti ve školní družině v daný den dělají a co je nového v jednotlivých odděleních. Podrobné informace o provozu ŠD najdete na webových stránkách školy v sekci Po škole - Školní družina.

Školní družina je významným školním zařízením pro výchovu mimo vyučování. I když je nezpochybnitelně provázána se školou, má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují. Poslání školní družiny spočívá v tom, že je nedílnou součástí celé výchovně-vzdělávací soustavy a má tedy významné poslání v péči o děti v mladším školním věku.

Činnost školní družiny je po celou dobu provozu zajišťována kvalifikovanými pracovníky. Všechny vychovatelky se podílí na tvorbě a naplňování vzdělávacího plánu školní družiny, který je zaměřený na etickou výchovu.

Snahou je, aby se děti ve školní družině necítily jako ve škole a v klasické třídě, ale aby měly ve školní družině pocit pohody, radosti, spokojenosti a útulnosti. Cílem je, aby školní družina byla místem, které dětem poskytuje nabídku smysluplných aktivit, klid po vyučování, místo, kde mohou rozvíjet svoji osobnost a kreativitu.

Činnost školní družiny, jako součást zájmového vzdělávání, navazuje ve velké míře na práci dětí ve vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinkové a rekreační činnosti dětí. Činnosti se ve školní družině střídají a navazují na sebe a jejich nedílnou součástí je získávání klíčových kompetencí.

Posláním školní družiny není jen vyplňovat volný čas žáků jednotlivými vzájemně izolovanými zaměstnáními, ale má vyvíjet činnost cílenou. Promyšlenou a bohatou nabídkou vzájemně propojených a vhodně na sebe navazujících námětů výrazně posilovat kompetence k naplňování volného času tak, aby žáci postupně uměli trávit i svůj mimoškolní volný čas smysluplně a aktivně.

Želmíra Bozánová
vedoucí školní družiny

Fotky

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Aktuality ze školní družiny

Kalendář akcí

Aktuální informace

Aktuálně