Školní družina

Základní škola a Mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace

Co zaseješ, to sklidíš.

Co dáváš, to dostaneš.

Co vidíš v druhých,

je odrazem tebe.

Úvodní informace

Vážení rodiče,

tyto webové stránky slouží k předávání informací o tom, co Vaše děti ve školní družině v daný den dělají a co je nového v jednotlivých odděleních.  Podrobné informace o provozu ŠD najdete na webových stránkách školy v sekci Po škole - Školní družina.

Školní družina je významným školním zařízením pro výchovu mimo vyučování. I když je nezpochybnitelně provázána se školou, má svá specifika, která ji od školního vyučování odlišují.  Poslání školní družiny spočívá v tom, že je nedílnou součástí celé výchovně-vzdělávací soustavy a má tedy významné poslání v péči o děti v mladším školním věku.

Činnost školní družiny je po celou dobu provozu zajišťována kvalifikovanými pracovníky. Všechny vychovatelky se podílí na tvorbě a naplňování vzdělávacího plánu školní družiny, který je zaměřený na etickou výchovu.

Snahou je, aby se děti ve školní družině necítily jako ve škole a v klasické třídě, ale aby měly ve školní družině pocit pohody, radosti, spokojenosti a útulnosti. Cílem je, aby školní družina byla místem, které dětem poskytuje nabídku smysluplných aktivit, klid po vyučování, místo, kde mohou rozvíjet svoji osobnost a kreativitu.

Činnost školní družiny, jako součást zájmového vzdělávání,  navazuje  ve velké míře na práci dětí ve vyučování.  Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinkové a rekreační činnosti dětí. Činnosti se ve školní družině střídají a navazují na sebe a jejich nedílnou součástí je získávání klíčových kompetencí.

Posláním školní družiny není jen vyplňovat volný čas žáků jednotlivými vzájemně izolovanými zaměstnáními, ale má vyvíjet činnost cílenou. Promyšlenou a bohatou nabídkou vzájemně propojených a vhodně na sebe navazujících námětů výrazně posilovat kompetence k naplňování volného času tak, aby žáci postupně uměli trávit i svůj mimoškolní volný čas smysluplně a aktivně.   

Želmíra Bozánová
vedoucí školní družiny

Fotky 

Aktuality ze školní družiny

Kalendář akcí

Aktuální informace

Aktuálně