Hustopečsko v 3D

Projekt Hustopečsko v 3D je součástí programu DigiMe, jehož cílem je rozvoj digitálních a mediálních kompetencí žáků a učitelů. Projekt je realizován ve školním roce 2021/2022.

Díky finanční podpoře jsme mohli do školy zakoupit 3D tiskárny, s jejichž pomocí nyní tiskneme námi vytvořené modely míst, které máme rádi a které dle nás neodmyslitelně patří k našemu regionu. Hlavním výstupem je mapa mikroregionu Hustopečsko s modely, které jsme buď v reálném měřítku ke skutečnosti zmenšili, nebo symbolicky zpracovali v programu na tvorbu 3D modelů a vytiskli.

Mediální okénkoHustopečsko V 3D intro.MOV