Kokrháček

Jarní koncert Kokrháčku

Další vystoupení pěveckého sboru Kokrháčku je úspěšně za námi! V neděli 15. května děti rozezpívaly a roztančily naši školní jídelnu. Vystoupili i naši sólisté, kteří obohatili koncert. Na závěr koncertu si starší děti připravily dramatizaci známé francouzské lidové písně Tři tamboři. Všechny písně doprovázely na klavír Martina Podhorná a na hoboj a flétnu Šárka Votrubcová.

Jana Haršanyi

Velikonoční vystoupení na libereckém náměstí

Po dlouhých dvou letech mohl pěvecký sbor Kokrháček zazpívat na veřejnosti. Předvedl jarní pásmo lidových písní. Děti zpívaly, recitovaly, hrály a dokonce i tančily. Lidové kroje obohatily celé jejich vystoupení. Krásné počasí přispělo k úžasné atmosféře. Celé vystoupení zakončila polka, kterou zatančily děti z liberecké taneční školy.

Jana Ponertová

Ukázku z vystoupení můžete zhlédnout i v našem videu.

Veselé Vánoce přeje Kokrháček

Připravili jsme pro Vás krátké videopřání.

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 jsme natočili 6 vánočních písní, které měly být součástí zrušeného vánočního koncertu.

Doprovodily nás Martina Podhorná (klavír) a Šárka Votrubcová (hoboj, flétny).

A jaké písně uslyšíte?

  • Červená, zlatá, zelená

  • Dědečku, dědečku, koleda

  • Jede sedlák do lesa

  • Zajíc běží k háji

  • Kočka a vločka

  • Prosinec

Všem moc děkujeme za odvedenou práci a přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Jana Ponertová a Jana Haršanyi

Pěvecký sbor Kokrháček - 25 let od svého založení, ZŠ Ještědská Liberec


Informace - školní rok 2020/2021

Mladší žáci (přípravka KUŘÁTKA) 1. - 2. tř. 13.10 – 13.55 - JANA HARŠANYI, starší žáci (hlavní sbor KOKRHÁČEK) 3. - 9. tř. 14.00 – 14.45 - JANA PONERTOVÁ – STŘEDA.1. zkouška sboru se koná 16. 9. 2020 ve zkušebně - školní klub.Poplatek za pololetí se hradí bezhotovostně na školní účet, přihlášené děti dostanou písemné informace k platbě.Žádáme rodiče o dodržování těchto závazných pokynů:1. Dodržovat pravidelnou docházku do kroužku (zkouška, soustředění, vystoupení).2. Včas zaplatit příspěvek 400,- za pololetí.3. V případě nepřítomnosti je nutné dítě omluvit předem nejlépe elektronicky (email j.harsanyi@zs-jestedska.cz KUŘÁTKA a j.ponertova@zs-jestedska.cz KOKRHÁČEK) nebo telefonicky, sms 731 473 724.4. Zajistit včasný příchod dítěte před zahájením kroužku nebo akce.5. V případě ukončení docházky do kroužku, je nutné dítě písemně odhlásit!


2.10. Vzhledem k epidemiologickému opatření jsme byli nuceni činnost našeho pěveckého sboru na 14 dní přerušit. O případných dalších změnách vás budeme včas informovat.


Kokrháček roztančil liberecké náměstí

Po dlouhých dvou letech mohl pěvecký sbor Kokrháček zazpívat na veřejnosti. Předvedl jarní pásmo lidových písní. Děti zpívaly, recitovaly, hrály a dokonce i tančily. Lidové kroje obohatily celé jejich vystoupení. Krásné počasí přispělo k úžasné atmosféře. Celé vystoupení zakončila polka, kterou zatančily děti z liberecké taneční školy. Všichni se těší na další vystoupení.