Basisschool de Zonnebloem

TALENT - NIEUWSGIERIGHEID - ZELFSTANDIGHEID - WARMTE - WELBEVINDEN - RESPECT - DIVERSITEIT

kleuterschool

basisschool

Schoolbestuur

vrijdag 28/06/2024

Niet vergeten, vrijdag 28 juni is het geen school in de namiddag.

De lessen stoppen om 12.00 uur.

Sint op bezoek

Joepie, al onze leerlingen zijn braaf geweest dit jaar.   Sinterklaas kwam dan ook op bezoek op onze school.

Sociaal fonds

Sociaal Fonds dankzij de Stad Antwerpen

De stad ondersteunt scholen in het voeren van een sociaal beleid door tussen te komen in de kostprijs van klasactiviteiten en andere schoolkosten voor gezinnen die het moeilijk hebben met het betalen van de schoolrekening. Het Sociaal Fonds kan tussenkomen voor alle leerlingen van het (buiten)gewone basis- en secundair onderwijs op het grondgebied van de stad Antwerpen. 

 

Het basisonderwijs mag de ondersteuning gebruiken voor tegemoetkoming in de kosten die via de school rekening worden aangerekend voor:

 

 

Zowel voor het basis- als het secundair onderwijs mag de ondersteuning niet gebruikt worden:

De schooldirecteur of haar/zijn afgevaardigde kent het budget toe aan:


De toekenning gebeurt door een korting toe te passen op de schoolfactuur.

info vanuit Huis van het kind

Werken in het onderwijs

Ons schoolbestuur CKSA is regelmatig op zoek naar nieuwe collega's.  Ben je geïnteresseerd of op zoek naar een job als leerkracht?  Meer info vind je hier.