(IM) Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammen är fem spår för dig som inte är behörig till gymnasium. Inget av programmen ger examen utan målet är att du skall bli behörig till ett nationellt program eller komma i arbete.

Det skapas en individuell studieplan för dig och efter utbildningen får du ett studiebevis. Studierna bedrivs på heltid vid skolan men kan även kombineras med praktik eller annan verksamhet.

Preparandutbildning läser du under högst ett år. Den är för dig som vill läsa nationellt program men saknar ett eller flera godkända betyg för att bli behörig. Du läser främst de kurser som saknas från grundskolan men kan läsa kurser på nationella program samtidigt. När du klarat utbildningen kan du i mån av plats börja på programmet.

Programinriktat individuellt val läser du om du saknar ett eller flera godkända betyg för att kunna gå ett yrkesprogram. Du behöver ha minst sex godkända betyg för att ta dig in. Dessa måste bestå av minst svenska eller svenska som andra språk, samt engelska eller matematik.

Individuellt alternativ läser du om du vill kunna läsa vidare på gymnasiet men saknar en stor del av betygen som krävs för att komma in på ett nationellt program. Kurserna innehåller ämnen som du saknar betyg i och efter avslutad utbildning skall du kunna läsa på gymnasiet.

Språkintroduktion är för dig som är nyanländ till Sverige och saknar godkända betyg i de ämnen som krävs för nationella program samt behöver en utbildning i det svenska språket. Utbildningen fokuserar främst på svenskan men även på andra ämnen från grundskolan. Efter utbildningen är målet att du skall kunna läsa på gymnasiet eller någon annan utbildning.

Yrkesintroduktion läser du som saknar de godkända betyg som krävs för programinriktat val eller yrkesprogram. Du läser grundskoleämnen samt kan i vissa fall läsa kurser från yrkesprogrammen. Målet med utbildningen är att du skall bli behörig till yrkesprogram eller komma i arbete.