Personal

Christina Andersson

Rektor Fjällgymnasiet

Christina.Andersson@berg.se

0687-163 76

Jenny Eriksson

Rektor Vuxenutbildning/IM

Jenny.Eriksson@berg.se

0687-163 77

Lina Olofsson

Handläggare, Administration

Lina.Olofsson@berg.se

0687-163 70

Therese Martebo

Vuxenutbildning

Therese.Martebo@berg.se

0687-163 90

Diana Neumann

SYV & Mentor (EK, NA, SA & NIU)

Diana.Neumann@berg.se

0687-16371 // 076-1081788

Emilia Ek

Kurator & Mentor (IM, BF, & VO)

Emilia.Ek@berg.se

076-134 55 76

Kristina Göransson

Speciallärare 

Kristina.Goransson@berg.se


Karin Torstensson

Förstelärare

Samhällskunskap Psykologi, Sociologi & Kommunikation 

Karin.Torstensson@berg.se

Alexander Bladh

Förstelärare

Lärare: Biologi, Kemi, Naturkunskap, Idrott & Hälsa

Alexander.Bladh@berg.se

Artur Ruiter

Lärare: Matematik, Fysik

Artur.Ruiter@berg.se

Sylvia Olsson

Lärare: Matematik

Sylvia.Olsson@berg.se

Sonja Gustafsson

Lärare: Svenska, Religion, Filosofi

Sonja.Gustafsson@berg.se

Pär Karlsson

Lärare: Engelska, Historia 

Par.Karlsson@berg.se

Anna Kvarneland

Lärare: Barn- och fritidsprogrammet 

Anna.Kvarneland@berg.se

Anne Ribjer

Lärare: Ekonomiprogrammet

Anne.Ribjer@berg.se

Nina Sundqvist Magnusson

Lärare: Svenska, Historia 

Nina.Sundqvist.Magnusson@berg.se

Caroline Wärja

Lärare: Vård- och omsorgsprogrammet

Caroline.Warja@berg.se

Glenn Mikaelsson

Lärare: Svenska som andraspråk, Idrott & Hälsa, Träningslära

Glenn.Mikaelsson@berg.se

Ghenet Tewolde

Språkstöd

Ghenet.Tewolde@berg.se

Jessica Lindblad

Arbetsledare NIU & Mental tränare

Jessica.Lindblad@berg.se

073-0791591

Frida Helgesson

Lärare: IM, Svenska

Frida.Helgesson@berg.se 

Magnus Andersson

Tränare Alpint

Magnus.Andersson@berg.se

072-579 89 60

Bengt Fjällberg

Tränare Alpint

Bengt.Fjallberg@berg.se

072-579 83 77

Sami Tikkanen

Tränare Alpint

Sami.Tikkanen@berg.se

072-536 26 76

Daniel Jorälv

Tränare Alpint

Daniel.Joralv@berg.se

073-800 35 97  

Niclas Eriksson

Tränare Längd

Niclas.Eriksson@berg.se


076- 112 33 37

Emma Vikén

Tränare Längd

Emma.Viken@berg.se

076-135 28 48 

Mari Svelander

Tränare Längd

Mari.Svelander@berg.se

076-677 40 84

Johnny Nystedt

Johnnys Fik

Johnny.Nystedt@berg.se


Anna Åslin

Lokalvård

Anna.Aslin@berg.se


Thommy Stålhand

IT-ansvarig

Thommy.Stalhand@berg.se

0687-161 96