Personal

Christina Andersson

Rektor Fjällgymnasiet

christina.andersson@berg.se

0687-163 76

Jenny Eriksson

Rektor Vuxenutbildning/IM

jenny.eriksson@berg.se

0687-163 77

Lina Olofsson

Handläggare, Administration

lina.olofsson2@berg.se

0687-163 70

Therese Martebo

Vuxenutbildning

therese.martebo@berg.se


Diana Neumann

SYV & Mentor (EK, NA, SA & NIU)

diana.neumann@berg.se

0687-16371 // 076-1081788

Emilia Ek

Mentor (IM, BF, HT & VO)

emilia.ek@berg.se

076-134 55 76

Kristina Göransson

Speciallärare 

kristina.goransson@berg.se


Karin Torstensson

Förstelärare

Samhällskunskap Psykologi, Sociologi & Kommunikation 

karin.torstensson@berg.se

Alexander Bladh

Lärare: Biologi, Kemi, Naturkunskap, Naturguidning, Idrott & Hälsa

alexander.bladh@berg.se

Artur Ruiter

Lärare: Matematik, Fysik

artur.ruiter@berg.se

Sylvia Olsson

Lärare: Matematik

sylvia.olsson@berg.se

Sonja Gustafsson

Lärare: Svenska, Religion, Filosofi

sonja.gustafsson@berg.se

Pär Karlsson

Lärare: Engelska, Historia 

par.karlsson@berg.se

Anna Kvarneland

Lärare: Barn- och fritidsprogrammet 

anna.kvarneland@berg.se

Anne Ribjer

Lärare: Ekonomiprogrammet

anne.ribjer@berg.se

Lars Jansson

Lärare: Historia, Geografi

lars.jansson@berg.se


Caroline Wärja

Lärare: Vård- och omsorgsprogrammet

caroline.warja@berg.se

Glenn Mikaelsson

Lärare: Svenska som andraspråk

glenn.mikaelsson@berg.se

Ghenet Tewolde

Språkstöd

ghenet.tewolde@berg.se

Jessica Lindblad

Arbetsledare NIU & Mental tränare

jessica.lindblad@berg.se

073-0791591

Magnus Andersson

Tränare Alpint

magnus.andersson@berg.se

072-579 89 60

Bengt Fjällberg

Tränare Alpint

bengt.fjallberg@berg.se

072-579 83 77

Sami Tikkanen

Tränare Alpint

sami.tikkanen@berg.se

072-536 26 76

Daniel Jorälv

Tränare Alpint

daniel.jorälv@berg.se

Sanna Eklund (Tjänstledig)

Tränare Längd

sanna.eklund@berg.se

072-579 87 60

Niclas Eriksson

Tränare Längd

niclas.eriksson@berg.se


076- 112 33 37

Emma Vikén

Tränare Längd

emma.viken@berg.se

076-135 28 48 

Marcus Ruus

Tränare Längd

marcus.ruus@berg.se

072-579 87 60

Johnny Nystedt

Johnnys Fik

johnny.nystedt@berg.se


Berit Zachrisson

Lokalvård


Thommy Stålhand

IT-ansvarig

thommy.stalhand@berg.se

0687-16196

Reidar Westman

Kurator

reidar.westman@berg.se

0687-169 20

Emma Samuelsson

Skolsköterska

emma.samuelsson@berg.se

070-242 98 59 

Therese Högberg

Skolsköterska

therese.hogberg@berg.se

0687-164 49