תשלומים למשלחות

לחצו על שם המשלחת שלכם כדי להגיע לדף התשלום:

את התשלום ניתן לחלק לעד חודש יולי ללא ריבית

לבעיות בתשלום: 03-6303677 או באי-מייל dor@zofim.org.il (לציין את שם המשלחת)

ניתן לפנות אלינו בבקשת הנחה במידת הצורך - אנו עושים כל שביכולתנו להוריד את מחירי המשלחות ולהגדיל את קרן ועדת ההנחות שלנו, אך עם זאת חשוב להבין כי משלחות אלו של תנועת הצופים אינן עיקר הפעילות התנועתית, תקציב המשלחות הינו נפרד לחלוטין מתקציב תנועת הצופים וכמות התמיכה שלנו מוגבלת.

להורדת טופס בקשת הנחה לחצו כאן - את הטופס, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש לשלוח באי-מייל לדור פוזנר: dor@zofim.org.il

נהלי ביטול - תשלומים למשלחות קצרות 2019 - משלחות תנועתיות

ביטול עד 25/02/2019 - ללא דמי ביטול
ביטול עד 20/03/2019 - דמי ביטול בסך 10%
ביטול עד 20/04/2019 - דמי ביטול בסך 20%
ביטול עד 20/05/2019 - דמי ביטול בסך 30%
ביטול עד 31/05/2019 - דמי ביטול בסך 40%
ביטול עד 20/06/2019 - דמי ביטול בסך 70%
ביטול עד 01/07/2019 - דמי ביטול בסך 80%
ביטול לאחר 01/07/2019 - דמי ביטול בסך 90%

נהלי ביטול - תשלומים למשלחות שבטיות/הנהגתיות 2019

ביטול עד 20/03/2019 - ללא דמי ביטול
ביטול עד 20/04/2019 - דמי ביטול בסך 10%
ביטול עד 20/05/2019 - דמי ביטול בסך 20%
ביטול עד 31/05/2019 - דמי ביטול בסך 30%
ביטול עד 20/06/2019 - דמי ביטול בסך 40%
ביטול עד 01/07/2019 - דמי ביטול בסך 80%
ביטול לאחר 01/07/2019 - דמי ביטול בסך 90%

נהלי ביטול - תשלומים למשלחת הנהגת הצוק לגרמניה 2019

ביטול עד 25/05/2019 - ללא דמי ביטול
ביטול עד 10/06/2019 - דמי ביטול בסך 10%
ביטול עד 30/06/2019 - דמי ביטול בסך 20%
ביטול עד 15/07/2019 - דמי ביטול בסך 30%
ביטול עד 27/07/2019 - דמי ביטול בסך 40%
ביטול לאחר 27/07/2019 - דמי ביטול בסך 90%

למרות נהלי ביטול אלו, אנו מבטיחים לבחון כל מקרה לגופו על מנת לסייע לחניכים הנדרשים לבטל את הנסיעה מסיבות שונות - עם זאת, ישנן התחייבות עבור כרטיסי טיסה ותשלומים לחו"ל שלא ניתנים להחזר.