הרשמה לחץ וקשת ושותפים

הגשת מועמדות למשלחת "חץ וקשת"*

אנו שמחים שהחלטת להגיש מועמדות למשלחת הצופים "חץ וקשת" 2020.

המיונים למשלחת נחלקים לשלבים אחדים, ובשלב הראשון יש למלא טופס הצגת מועמדות. את הטופס אפשר להגיש עד 08.03.2020.

נבקשך לקרוא את הטופס בעיון ולהשיב על השאלות בפירוט. שדות המסומנים בכוכבים הם שדות שחובה למלא.

לכניסה לטופס יש להיכנס לקישור הבא

לאחר הצגת המועמדות למשלחת יש לוודא שמרכז השבט ממלא חוות-דעת למועמד/ת ושולח אותה באופן אישי ל-cvk@zofim.org.il.


* לידיעתך, הגשת מועמדות היא לשתי משלחות: "חץ וקשת" ו"שותפים". כל מועמד יקבל הזדמנות להתקבל לאחת משתי המשלחות. הקביעה לאיזו מן המשלחת יתקבל החניך תלויה בנתוני המועמד כפי שיבואו לידי ביטוי במיונים.

ב-08.03.2020 תסתיים ההרשמה לחץ וקשת 2020.