החל מיום חמישי 11/04/2019 נמסור רק לחניכים שהתקבלו למשלחת תשובות בטלפון. תהליך מסירת התשובות יימשך עד ליום שלישי 16/04/2019.