ZEK

Základy elektroniky

Požadavky na zápočet

 • Absolvování měření všech úloh
 • Odevzdání 3 protokolů za skupinu (tranzistory, operační zesilovače, číslicová technika)
 • Absolvování zápočtového testu a krátkého pohovoru

Požadavky na zpracování protokolu

Protokol by měl obsahovat následující části:

 • Úvodní strana (název úlohy, měřící skupina, atd.)
 • Zadání
 • Stručný nástin problematiky dané úlohy, schéma, atd.
 • Krátký postup měření
 • Naměřené hodnoty, výpočty a grafy
 • Zhodnocení

Používejte jednotný styl písma, zarovnání do bloku, ke psaní vztahů použijte editor rovnic, dále dbejte na kvalitu použitých obrázků (schémata, grafy). U grafů nezapomeňte popis os a uvést jednotky.

Zápočtový test

V testu jsou otázky zaměřené převážně na problematiku měřených úloh.

Příklady otázek:

 • Usměrňovač a průběhy napětí
 • Princip činnosti bipolárního tranzistoru v zapojení se společným emitorem
 • Vlastnosti ideálního operačního zesilovače, chyby operačních zesilovačů
 • Napište pravdivostní tabulku hradla XOR
 • Realizujte logickou funkci danou pravdivostní tabulkou (minimalizace pomocí Karnaughovy mapy)
 • apod.

Celkem z testu lze získat 20 bodů.

 • 20-18b - úspěšné absolvování testu
 • 17-14b - krátké ústní dozkoušení (dovysvětlení některých věcí)
 • 13b a méně - neúspěch