Vybavení tělocvičen

Pokud plánujete kupovat vybavení pro oddíly všestrannosti, dejte prosím vědět náčelníkovi Milanu Hybnerovi na nacelnik@zbarakova.cz co budete kupovat a kolik to bude stát.

Bližší informace o grantu budou po jeho vyhlášení koncem roku 2018, konkrétnější informace by měly být známy po 10. 11. 2018, kdy bude schůze župních náčelníků a náčelnic.


V minulém roce bylo z grantu možné čerpat finance na

  • náčiní a pomůcky pro aktivity oddílů sportovní všestrannosti
  • nářadí, které není obsaženo ve standardizaci (viz výše)
  • audio techniku (nelze hradit zvukové a obrazové nosiče)
  • náčiní a nářadí pro hromadné sletové skladby (III. kolo)

do výše 40.000,-Kč za kus včetně DPH. Předpokládejte, že příspěvek z grantu bude cca 20 % z celkové částky.