Účast na vzdělávacích akcích

Grant vzdělávání – účast cvičitelů na vzdělávacích akcích

Obecné informace o systému vzdělávání

Akce, kde pořadatelem není vlastní župa - např. akce, které pořádané ÚŠ ČOS, OVS Olomouc, VS České Budějovice, účast na oblastních srazech, účast na akcích, které pořádá jiný subjekt.

Netýká se účasti na ústředních cvičitelských srazech OV ČOS.

Z grantu lze hradit pouze účastnické poplatky.

V případě zájmu o příspěvek z tohoto grantu prosím do 17. října 2018