Mały Kurier z Paryskiej

Kolofon

Wydawca:


Dwujęzyczna Społeczna Szkoła

Podstawowa Nr 5

im. Zawiszy Czarnego STO

ul. Paryska 25

03-945, Warszawa

Zespół redagujący:


Pola Baran

Emilia Chełstowska

Ida Dobrenko

Zosia Ejsmond-Cieślak

Iga Ferens

Eliza Giera

Dominik Góralczyk

Lila Jackowska

Judyta Podhorecka

Małgoś Siekierska

Helena Tejchman

Natasza Walczak

Karol Wasiewicz

Tomasz Zdanowicz

Helenka Ziemecka

Jadwiga Żurawska

Sekretara:

Kasia Bojarska


Ułożył i złożył:

Krzysztof Pijarski


Kontakt:

malykurier@zawisza.szkola.pl