kostelec

Kostelec nad Ohří

Rekreační areál a penzion

Na tomto projektu jsme se podílely jak ve fázi přípravy tak i na realizaci.

Jedná se o vodní plochu která má kombinovaný charakter.

V první řadě plocha slouží ke koupání i pro malé děti (brouzdaliště).

Dále se zde nacházejí cedulky se jmény vysázených rostlin a popis enviromentální funkce jezera.

Jezero poskytuje útočiště a osvěžení pro místní živočichy a ptactvo. Tím podporuje biodiverzitu v blízkém okolí.

Také může posloužit hasičům jako zdroj vody v případě požáru.

V této lokalitě byla největší výzva stabilizovat velice tvrdou vodu která je ve zdroji. Stabilizace proběhla během první sezóny přímo v jezeře.


Celková plocha koupaliště je cca. 900 m2

Vodní plocha Koupaliště je cca. 600 m2

Celkový objem jezera je cca. 900-1000 m3

Autor projektu: Ing. arch. Roman Svojanovský

Realizační firma: JK spol. s.r.o.

Kontakt: Dvůr perlová voda

Původní stav byl rybník z konce 19. století.


Na počátku všeho je vždy bahno:)Bylo zapotřebí uložit přes 170 tun kamenů.

Ihned po výsadbě rostlin.

Měsíc po výsadbě rostlin.