Umělá

přírodní koupaliště

umělÁ PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ

Naše služby se také uplatnily i u příprav a realizací bio-koupališť pro veřejnost.

Voda v těchto zařízeních je čištěna biologickou cestou pomocí rostlin, dalších organizmů a izolovanou řasou.

Všechny tyto čistící procesy jsou podpořeny filtrací vody z hladiny, provzdušňováním a pravidelnou údržbou.

reference:

Příprava podkladů k renovaci požární nádrže na obecní koupaliště. Kroužné.

Příprava podkladů a realizace koupacího jezera u ubytovacího zařízení. Kostelec nad Ohří.

Příprava dokumentace pro veřejný městský biotop. Svitavy.