péče o přírodní koupaliště

V přírodě lze použít pouze přírodní procesy čištění povrchových vod.

Proto pracujeme i na těchto vodních plochách kde vytváříme novou rovnováhu a tím pomáháme zmírnit eutrofizaci vodních toků.

Instalujeme technologie pro podporu přírodních metod vázání a odbourávání živin, nebo škodlivin.

Plovoucí ostrovy

Výroba a instalace alternativních řešení spotřeby živin

Aerační systémy

Instalace lineárních aeračních zařízení pro velké vodní plochy