péče o

přírodní koupaliště

V přírodě lze použít pouze přírodní procesy čištění povrchových vod.

Proto pracujeme i na těchto vodních plochách kde vytváříme novou rovnováhu a tím pomáháme zmírnit eutrofizaci vodních toků.


péče o litorální plochy

výsadby vodních a mokřadních rostlin

sklizeň biomasy

Výsadba stulíku

výsadba stulíku žlutého ( Nuphar lutea )

sklizeň narostlích listů