Přistáli jsme na Zemi

V rámci DLD ukážeme, jak jsme se letos v prvním pololetí učili informatiku Na Zatlance.

Nejdřív se nedělo nic zvláštního ... klasicky jsme se naučili o Informacích, Autorském právu a Typografii ... ale pak se to stalo

Ztroskotali jsme na planetě Zemi...

Studenti byli odvedeni do tmavého sklepa, kde se dozvěděli, že jsou mimozemšťané a právě ztroskotávají na planetě Zemi. Aby se dostali z poškozené lodi museli najít záchranný box. Ten obsahoval kartičky TIMELINE doplněné o sadu vynálezů z oblasti technologií. Pracují ve skupinách.

  • kartičky je třeba seřadit podle času a jejich čísla zadat do kódu výstupního systému
  • pokud uspěli vrací se do učeben, prostřednictvím QR kódu získávají další instrukce ------------------------------------------->
Kopie souboru Instrukce pod QR kodem.docx

Dobrý den,

vítá vás Aysa, řídící jednotka palubního počítače lodi Minodon. Let je klidný, teplota okolí je minus padesát stupňů, systémy nezachytily nic zvláštního. Blížíme se ke třetí planetě sluneční soustavy, největší terestrické planetě soustavy, na níž dle našich poznatků byl potvrzen život. Jedná se o poněkud nedokonalou kouli s poloměrem 6378km, která podle naších měření obsahuje malé pevné jádro. Celou planetu obklopuje hustá atmosféra. Na základě spektrálních snímků naše počítače vyhodnotily složení atmosféry. Bohužel není tvořena methanem, jak jsme původně očekávali, ale směsí dusíku a kyslíku, což bude komplikovat naše přistání. Naše loď musí objevit volnou ozonovou díru, kterou navrtala naše předchozí výprava, zmenšit velikost lodi nejméně o 70% a proniknout nepozorovaně atmosférou. Aby nedošlo ke kontaktu pláště s kyslíkem, povrch lodi bude zabezpečen ionizujícím zářením, které pozemšťané budou vnímat jako polární záři. Prosím posádky všech etnik o okamžité ukončení všech bioplazmatických kontaktů. Po přistání vám budou předány další instrukce. K přistání dojde za minut 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, Tady Aysa, hlavní řídící jednotka, vyskytly se drobné komplikace s naším ionizujícím zářením. Zdá se, že jsme narazili do něčeho pevného Zdá se, že pozemšťané ovládli technologii polymerizace tmy. Řídící jednotka je destabili řídící jednotka se snaží zachytit informace o planetě Zde záložní systém Aysa 2 brýle kartáček na zuby guma tužka jeskynní malby dělo Vltava Zatlanka. Informace o planetě uloženy v záchranném boxu. Konec.

Mimozemšťané na planetě Zemi:

  • se musí naučit mnoho nového
  • a zároveň vidí běžné věci vlastím pohledem.