Технології

Вчитель: Коломоєць Дар*я Сергіївна

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

zagalni_kryterii_ocinjuv.doc

Нова українська школа