Дигико акција ЗУС

О акцији

Отворени беџеви за дигиталне компетенције просветних радника

Заједница која учи "Сазнање" кроз своје активности развија и унапређује дигиталне компетенције просветних радника, а постигнућа вреднује отвореним беџевима.

  • ЗУС развија властити модел дигиталних компетенција за просветне раднике и прилагођава их и дефинише у складу са светским смерницама и стратешким документима о дигиталним компетенцијама и примени ИКТ у образовању.
  • Активности ЗУС које развијају дигиталне компетенције имају формалан и неформалан карактер: акредитовани програми обуке, неформалне обуке и курсеви, акредитовани и неформални стручни скупови, летње и зимске школе, вебинари, пројекти, издавачки подухвати...
  • За сваку од активности које доприносе унапређењу дигиталних компетенција, ЗУС креира и додељује тзв. отворене беџеве својим члановима, сарадницима, полазницима и корисницима.

Начин и процедуре добијања беџа

Ко може добити беџ

Циљна група акције Дигико су просветни радници и људи који се образовањем баве. У просветне раднике убрајамо и оне који су то по образовању и тренутно су незапослени.

Самим тим циљ акције је повећање и развој дигиталних компетенција просветних радника у Србији и, евентуално, у региону.

У будућности ћемо укључити и ученике у акцију. За компетенције ученика гарантоваће њихови наставници.

За шта дајемо беџеве

Беџеве издајемо искључиво за активности које на повећању дигиталних компетенција спроводи ЗУС и његови чланови.

Дигиталне компетенције стичете директно - учешћем у наменским обукама за стицање дигит. компетенција и тада су компетенције обично одређене на три нивоа; или посредно, учешћем у разним активностима које развијају одређене дигиталне компетенције као секундарни циљ и тада компетенције обично нису нивелисане, него се добија збирни општи беџ.

Како добијате беџ

За активности од школске 2016-2017. године ЗУС аутоматски додељује беџеве учесницима активности које спроводи. Уколико сте заинтересовани да добијете беџ за раније активности ЗУС-а (пре 2016-2017) поднећете захтев, попуњавајући образац - мотивационо писмо

Дигико-тим разматра мотивационо писмо, одлучује о захтеву и издаје одговарајући беџ на основу поднетих образложења у захтеву и на основу своје документације о ранијим активностима.

Власници беџа

Сваки издати беџ има запечене податке о компетенцији, опис беџа и везу до документације на овом сајту, податке о издавачу и имену примаоца, тј. власника беџа тако да је сваки беџ јединствен и не може се дати другом кориснику.

Обавештење о беџу власник добија путем имејла. Добијени беџ власник може да чува на свом рачунару, а ми предлажемо да га чувате у Мозилином ранцу где беџеве разврставате по свом нахођењу, транспарентни су и одатле можете да их постављате на своја веб-места, портфолио итд.

Мозилин ранац за отворене беџеве.pdf


Упутство за Мозилин ранац


Да бисте отворили и преузели упутство (ПДФ-документ), кликните на уграђени документ лево или на линк изнад.

Одговорности издавача беџева

Издавач беџа

Заједница која учи "Сазнање" је власник садржаја, дизајна беџева као и система беџева и техничке примене.

Издавач води:

  1. документацију о беџевима која садржи описе беџа, компетенције и друга појашњења у вези са издатим беџевима;
  2. регистар добитника беџа.

Дигико тим

функционише у ЗУС-у и чине га: Дијана Јовановић, Зоран Милојковић, Вишња Минчев и Славица Јурић.