>>รูปภาพกิจกรรม<<

  • ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ แสดงความยินดีฯ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราช วิทยาลัย และคุณครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ 2565

  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบเว็บไซต์นำเสนอผลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อตกลงพัฒนางาน(PA)"

  • วันครู 2565 พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต
    ณ หอประชุม โรงเรียนสันกำแพง

>>ข่าวประชาสัมพันธ์<<

>>การบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้<<

>>Download ไฟล์เอกสาร<<

>>เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง<<