Croeso i Dudalennau Trosglwyddo Blwyddyn 6

Yn y cyfnod digynsail hwn dyma gip-olwg ar fywyd yn Ysgol Glan Clwyd. Ein gobaith yw y bydd y tudalennau hyn yn cynorthwyo rhieni a darpar ddisgyblion i gael blas ar fod yn rhan o deulu'r ysgol arbennig hon.

Noson Agored Blwyddyn 6 yw un o’r dyddiadau pwysicaf ar ein calendr. Ni fyddai dim yn rhoi mwy o foddhad i ni na chael agor ein drysau, cyfarfod â chi’r rhieni a rhannu profiadau byw ac arbennig gyda’r bobl ifanc. Ond nid felly mae hi fod eleni'n anffodus.

Mae ‘TAITH TROSGLWYDDO 2020- 2021’ yn wahanol ac yn gyffrous ac mae Mrs Eirian Williams wedi dechrau ar ei thaith hi o amgylch yr ysgolion cynradd yn barod ac yn dod i adnabod y bobl ifanc.

Mae dod i adnabod disgyblion y dyfodol yn bwysig i ni ac felly nid un digwyddiad ynysig yw’r noson rithiol hon ond cam cyntaf yn unig ar y daith i sicrhau fod eich plentyn chi yn hapus, yn ddiogel, yn mwynhau ac yn blaguro gyda ni yma yn Ysgol Glan Clwyd.

Gwyn Tudur 2021 (C).mp4

Cyflwyniad gan Y Pennaeth - Mr Gwyn Tudur

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Yr Uwch Dîm Arwain

O fewn yr Uwch m Arwain mae cyfuniad o arbenigeddau a meysydd profiad sydd yn cyfuno i gyflawni un nod.

Ein nod yw sicrhau fod Ysgol Glan Clwyd yn gymuned hapus lle mae pawb yn teimlo’n rhan o’r teulu.

Fel teulu Ysgol Glan Clwyd mi fyddwn ni i gyd yn anelu’n uchel i sicrhau ein bod ar ein gorau bob amser ac yn gwneud cynnydd parhaus.

Gwyn Tudur

Pennaeth

Sian Alwen

Dirprwy Bennaeth

Arwel Davies

Dirprwy Bennaeth

John Evans

Pennaeth Cynorthwyol

Eirian Williams

Pennaeth Cynorthwyol

Ian Roberts

Pennaeth Cynorthwyol

Catrin Williams

Rheolwr Busnes