เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัย

เวรเช้า

นายสุธี แก้วรักษ์ (ธี)

หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย

นายศิลปชัย ขุนทรัพย์ (แหลม)

นายรอแม กามา (แม)

นายนูดีรมัน ยูโซะ (มัน)

นายบุญเจิด เพิ่มพูล (เจิด)

นายบาห์หรี (หรี)

นางภัณฑิรา วุฒิวงศ์ (แอน)

เวรบ่าย

นายปิยศักดิ์ ศักดิ์สอ

เมือง (ศักดิ์)

นายกิตติวัฒน์ สระบัว (หมู)

นายวรากร แก้วกำพฤกษ์ (เจมส์)

เวรดึก

นายสุไลมาน สารี (มัง)

นายเจษฎา รัตนซ้อน (เจต)