ระบบสำหรับบันทึกผลงานอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2563

อาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานที่เกี่ยวข้อง สามารถกรอกผลงานผ่านฟอร์มตามประเภทของงานทางวิชาการได้ที่ลิ้งค์ข้างล่าง