Passend onderwijs op onze basisscholen


Bij passend onderwijs is het uitgangspunt dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben en op een school zitten die bij hen past. Het gaat om bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Onze basisscholen en het bestuur werken samen met alle andere scholen en besturen in de regio Alphen aan den Rijn en omgeving in het Samenwerkingsverband Rijnstreek. 

Onze scholen bieden een sterke basisondersteuning voor al onze leerlingen. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn het HandelingsGericht Werken (HGW) en het stapelen van de ondersteuning. Hierbij staan de onderwijsbehoeften van de leerling centraal. Indien nodig vindt er inzet plaats vanuit het boven schoolse team passend onderwijs ter ondersteuning van de school of voor extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. 

In onderstaande documenten vind je meer over passend onderwijs in onze basisscholen, onze ondersteuningsstructuur en het handelingsgericht werken. 

Team Passend Onderwijs 

Ter ondersteuning van de basisscholen bij het vormgeven van passend onderwijs is er een SCOPE team passend onderwijs. Dit team bestaat uit een teamleider, een orthopedagoog, een psychodiagnostisch medewerker, administratief medewerker, specialisten en begeleiders die met leerlingen werken.

De inzet van het team passend onderwijs kan gaan om ondersteuning bij de basisondersteuning of extra ondersteuning, denk aan:

Visuele weergave van de rollen in het team passend onderwijs. Hierbij gaat het om een onderwijskundige, orthopedagogen, specialisten, begeleiders passend onderwijs, een psychodiagnostisch medewerker en een administratief medewerker.

Agenda 

Visuele weergave van de leerling centraal met zijn of haar ouders/verzorgers. De leerling en ouders/verzorgers zijn gesprekspartners bij het vormgeven van passend onderwijs..

Contactgegevens

Algemene vragen met betrekking tot passend onderwijs
Neem contact op met de intern begeleider, schoolleiding of het team passend onderwijs:

Specifieke vragen met betrekking tot uw kind
U kunt altijd terecht bij de leerkracht van uw kind, de intern begeleider, de schoolleiding of de betrokken specialist van het team passend onderwijs. 

Links

Visuele weergave met betrekking tot het samenwerken voor het vormgeven van de ondersteuning van de leerling. Hierbij werken de leerling, ouders/verzorgers, het schoolteam en het team passend onderwijs allemaal met elkaar samen.