>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMA ประจำปีการศึกษา 2561<<

  • ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMA ประจำปีการศึกษา 2561...รายละเอียดเพิ่มเติม

>>ประกาศ งดการเรียนสอนเสริมความรู้นักเรียนโครงการ SMA<<

>>ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMA<<

  • รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMA ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดคลิ๊ก

>> กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ ม.6 <<

  • วันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560 งานโครงการ SMA จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ ให้กับนักเรียน ม.6 จัด ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) [READ MORE]


>>กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ม.5<<

>>กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ม.5<<

  • งานโครงการ SMA จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ให้กับนักเรียนชั้น ม.5 ในวันที่ 5-10 ธันวาคม 2560 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน [READ MORE]>>ข่าวในรั้วลานไทร<<


หน่วยงานต่างๆ

LEARNING CORNER

ติดต่อโครงการ SMA โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

Tel. 074-253-272 ต่อ 128 Fax. 074-258-346