ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ... นางนิติญา สุวรรณ์โรจน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ซึ่งเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาและโรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น