ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะผู้บริหารและครูในสังกัดเทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ...นายบำรุง เจริญพจน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะผู้บริหารและครูในสังกัดเทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)