ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปลอดโรคติดต่อ

ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปลอดโรคติดต่อ

วันที่ 6 กันยายน 2562 …ผ.อ.วิรวี ขาวไชยมหา พร้อมคณะผู้บริหารและคุณครูระดับปฐมวัย ร.ร.เทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) เข้าร่วมรับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปลอดโรคติดต่อ ตามโครงการเด็กปฐมวัย เขตเทศบาลนครฯสดใส ห่างไกลโรคติดต่อ โดยได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา