การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 5

การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 5

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2563 ผลการแข่งขัน ด.ญ. ชลิตา กำแพงทอง ชั้นป.4/1 และ ด.ญ.ณัฐนันท์ ชวนนอก ชั้นป.4/1 (ห้องเรียนสองภาษา)...คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 5 (Thailand English Online Contest 5 )