Võõrkeelte nädal


B-võõrkeelte nädal 5. klassidele 18.03.-22.03.2019

Eesmärk: Tutvustada Ülejõe Põhikoolis õpitavaid B-võõrkeeli ja aidata 5. klasside õpilastel langetada otsus, millist B-võõrkeelt õppida 6. klassis.

Kaasamine: B-võõrkeelte tutvustamine 7. klasside õpilaste abiga 5. klassidele

Projektijuhid: Laine Lusik (vene keel), Ave Ermus (saksa keel), Agnes Tambet (soome keel)

Tegevused:

saksa keel - 18. märts

soome keel - 19. märts

vene keel - 20.-22. märts

Saksa keel

Võõrkeelte nädala raames toimus 18. märtsil kooli aulas saksa keele tutvustamine 5. klasside õpilastele mänguga „Deutschlandreise“. Mäng koosnes 16 ülesandejaamast, millest igaüks oli seotud kindla liidumaaga ning võistlejail oli vaja ära tunda sakslaste leiutisi, automarke, muinasjutte, vaadata hoolega videoid, panna kokku puzzlet jne. Tegevust jätkus rohkemakski kui üks tund ning hasart keris mängu lõpu poole üha üles, et saada veel võimalikult häid punkte. Igas jaamas olid abilisteks 7. klassi saksa keele õppijad, kellelt võistlejail oli lisaks mängu infole võimalik veel küsida, miks nemad saksa keele teiseks võõrkeeleks on valinud ja kas nad soovitavad seda teha viiendikelgi. Lahendatud ülesannete eest oli võimalik koguda punkte ja kuigi tublid olid kõik mängus osalenud õpilased, said järgneval päeval tunnustatud iga paralleelklassi kolm parimat võistkonda. Saksa keele üritusel osales kahes mängus võistlejaina korraga kaks paralleelklassi, kokku 94 õpilast.

Saksamaad tutvustav mäng jõudis meie kooli õpilasteni tänu Tartu Katoliku kooli saksa keele õpetaja Maive Meistrile, kes on selle autoriks.

Soome keel

19. märts - soome keele päev.

1.-4. tunnini tutvustasime koos Soome Seltsi juhatuse liikme Sirkka Linderiga õpilastele võõrkeele õppimise tähtsust ja tähendust ning tutvusime üheskoos Soome Instituudi koostatud soome keele õppekomplektiga "Soome keel selgeks 6 minutiga".

Edastasin 7. klasside õpilaste tervitused 5-ndikele. 7-ndikud kirjeldasid oma mõtteid, miks nemad 5. klassis B-keelena soome keele valisid ja ka sellest, mis on nende TOP 3 muljet Soomega ja soome keelega seoses.

Tunni lõpus kuulasime J. Sibeliuse muusikat ja maiustasime Fazeri Muumi-kommidega.

Vene keel

20.-22.03. 2019

Vene tähestikku tutvustasime 5. klassidele 7.a klassi abil. Kuulasime kõik koos sõnu, mis on sarnased mõlemas keeles. Seejärel oli sõna õpetaja Aira Tammistol, kes rääkis Venemaast ja selle ajaloost. Ta rääkis ka maailmakeeltest ja nende hetkeolukorrast. Sellele järgnes võistkondlik Kahoot, mida tehti rõõmsa tujuga. Võitjatele olid autasuks kommid Venemaalt.

Vene keele tutvustamist alustasime igale klassile väikese vene rahvalauluga, mis kõlas 7.a klassi tublide muusikute esituses. Laulu aitas õppida 7.a klassi muusikaõpetaja Anu Tilk.

Lapsed olid väga huvitatud ja valmis kuulama uut infot vene keele kui B-keele õppimise võimaluse kohta.