GIIDITUUR PÄRNUS

01.-18.04.2019

Tutvustus

Eesmärgiks on õpetada õpilastele oma kodukoha aja- ja kultuurilugu ja arendada eneseväljendusoskust.

Tegevuste käigus lõimuvad teadmised ja oskused järgmistest õppeainetest: ajaloost, kirjandusest, eesti keelest, loodusõpetusest, kunstiõpetusest, informaatikast, ühiskonna- ja inimeseõpetusest.

Projekti käigus 6. klasside õpilased viivad läbi 4. klasside õpilastele giidituuri Pärnu vanalinnas, koostavad objekte tutvustava voldiku, korraldavad Munamäe pargis seiklusmängu ja omandatud teadmiste põhjal "Kuldvillaku".

Tegevused:

  • 01.-02. aprill tegevuste jaotus ja ajakava tutvustus klassiti
  • 01.-05. aprill iseseisev objektiinfoga tutvumine
  • 08.-12. aprill ajalootunnis teema selgitamine, õpimapi koostamine ja giididega esinemise harjutamine, seiklusmängu kavandamine
  • 15.-17. aprillgiidituuri ja seiklusmängu läbiviimine
  • 18. aprill projekti lõpetamine ja "Kuldvillak"

Seiklusmäng