ESL at St. Robert CHS

Knowledge is the beginning...

知識是開始

지식은 시작이다.

دانش آغاز است

kaalaman ay ang simula