VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Violència de gènere

Les dones haurien de tenir els mateixos drets que els homes, elles haurien de ser també presidentes i directores. Però sempre acostumen a estar un graó per sota.

Una de cada cinc dones i nenes d'entre quinze i quaranta-nou anys afirma haver patit violència sexual o física.

Les dones fan un paper desproporcionat en moltes feines precàries, com treballadores de la llar, com treballadores de serveis de neteja... feines mal remunerades i que solen ser realitzades per dones.

Hi ha dones o nenes petites que també pateixen del maltractament dels homes, un maltractament que pot ser físic i psíquic. Les dones no hem de fer el que ens diguin els homes. Hi ha moltes dones que fins i tot tenen por d'opinar d'alguna cosa per les represàlies que podrien tenir després dels homes.

Aturem la violència masclista d'una vegada, perquè les dones ja n'estan fartes.

Ja passa de mida, algunes dones han hagut d'anar-se'n a l'hospital per curar-se de danys al cos.

Aquí us mostrem un gràfic de l'evolució de la violència de gènere des del 2020 fins al 2007.

webgrafia gràfic:

http://observatorio.mj.go.cr/recursos/tablas-y-graficos