INFÀNCIA

Thomas Edison als set anys, quan anava a l'escola. el seu director el va expulsar perquè deia que era estúpid i no creia gens en ell. Quan va arribar a casa va explicar el que li havia passat i la seva mare va decidir educar-lo desde casa.

foto: https://www.alamy.es/mediacomp

Quan ja tenia deu anys, va voler tindre un laboratori al soterrani de casa seva i des d'aquell dia va desenvolupar tota la seva intel.ligència.

Als dotze anys , Thomas Edison venia des de begudes fins a cigars i llaminadures que les venia als passatgers del tren Gran Trunk Railway. Amb aquells diners que va guanyar es va comprar una premsa d'imprenta.