Seminari TAC

horta- guinardó/eixample

Calendari

Sessió 1: 22 d'octubre de 2018. CRP Horta-Guinardó

Sessió 2: 19 de novembre de 2018. CRP Eixample

Sessió 3: 28 de gener de 2019 . CRP Horta-Guinardó

Sessió 4: 19 de març de 2019 . CRP Eixample

Sessió 5: 27 ó 28 de maig de 2019

Recull d'experiències dels centres:

Transferència de la informació del Seminari al centre:

Preguntes, dubtes i propostes pel seminari: