Que fem i podríem fer per disminuir els efectes del canvi climàtic


Aquest video ens diu que el canvi climàtic no es pot evitar peró si que diu que si seguim el que ens està dient el podrem disminuir els seus efectes.20 mesures per disminuir els efectes del canvi climàtic 1. Incrementar l’ús de les energies renovables.

 2. Estalviar aigua

 3. Protegir i millorar els embornals naturals de gasos d’efecte hivernacle.

 4. Millorar l’eficiència de l'automòbil, utilitzar més sovint el transport públic.

 5. Fomentar l’eficiència energètica en edificis .

 6. No consumir productes en aerosol, ja que els gasos CFC alliberats afecten seriosament la capa d'ozó

 7. Crear més zones verdes i protegir les existents.

 8. Cuidar que no escapi el refrigerant dels aires condicionats.

 9. Impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic.

 10. Educar als nens dels valors dels béns que ens ofereix els ecosistemes

 11. Apagui les llums que no s'estiguin utilitzant.

 12. Utilitzar bombetes de baix consum

 13. Afinar el motor del vehicle i evitar frenar o accelerar bruscament.

 14. Evitar l'ús de piles no recarregables.

 15. Tractar i reutilitzar l'aigua residual.

 16. Reciclar el màxim possible

 17. Evitar els envasos i empaquetatges no biodegradables

 18. Comprar fruita i verdura d'estació

 19. Participar en campanyes per cuidar al medi ambient

 20. REDUIR, REUTILITZAR I RECICLARFONT:https://sites.google.com/site/elcanviclimatic1batx/que-pots-fer-tu-per-lluitar-contra-el-canvi-climatic