Preinscripció, Matrícula 

 i GESTIÓ DE VACANTS  

CURS 2024/25

ESO 

(Educació Secundària Obligatòria)

BAT

(Batxillerat)

CFGM

(Cicles Formatius     de Grau Mitjà)

CFGS 

(Cicles Formatius     de Grau Superior)