Preinscripció, Matrícula

i GESTIÓ DE VACANTS

CURS 2022/23

ESO

(Educació Secundària Obligatòria)

BAT

(Batxillerat)

CFGM

(Cicles Formatius de Grau Mitjà)

CFGS

(Cicles Formatius de Grau Superior)