Pla Comarcal de dinàmica educativa de la Noguera

XII gimcana lingüística

OBJECTIUS

  • Apropar la riquesa del patrimoni lingüístic de la nostra comarca a l’alumnat d’ESO.
  • Promoure el coneixement i la valoració de la llengua pròpia.
  • Desvetllar el coneixement lingüístic de la Noguera.
  • Fomentar l’interès per les llengües.


DATA: a concretar al TEATRE MUNICIPAL DE BALAGUER

DESENVOLUPAMENT

PRIMERA FASE: 4 setmanes de durada

L’alumnat de 2n d’ESO ha de formar equips de 4 persones. Cada setmana el professorat lliurarà les proves que s’hauran de realitzar. Aquestes proves preveuen dues parts: un bloc d’activitats que s’han de realitzar en grup a classe, i un altre bloc d’activitats que ha de resoldre al llarg de la setmana cada grup pel seu compte fora del centre. Cada professor/a les valorarà d’acord a un model pactat i puntuarà a cada grup, acumulable al llarg de les quatre setmanes. A finals de mes, hi haurà un equip guanyador que passarà a la segona fase (final).

SEGONA FASE: a concretar

Desenvolupament: els equips guanyadors (un de cada centre) s’enfrontaran en un concurs final, conduït per un presentador, en el qual hauran de superar un conjunt de proves i preguntes.

A la final hi assistirà com a públic la resta de companys/es de nivell.

Tipologia de preguntes:

El contingut de les proves és variat, amb un plantejament lúdic i amb suport visual (pantalla on es projecta el text i les imatges). Es refereix a diversos aspectes de la nostra llengua.

Premis

  • Diploma de participació (individual i de centre).
  • Premis a l’equip guanyador i als finalistes.