Passaport Edunauta Pallars Jussà

El Passaport Edunauta és un projecte de creació d’oportunitats educatives i d’acreditació i reconeixement social d’aprenentatges fora escola que catalitza i connecta tota la potència educativa d’un territori.

La seva metodologia es basa en els anomenats passaports d’aprenentatge (learning passaports), on des d’un determinat territori o municipi s’anima i es celebra la participació en activitats extracurriculars obertes, dins i fora escola, a tots els seus infants, independentment del seu origen social, per tal d’ampliar la igualtat d’oportunitats educatives

El Passaport Edunauta es construeix mitjançant 5 peces clau:

L’eina, el passaport físic: un infant aprèn a molts espais i en molts moments diversos a part de l’escola: a casa, a la plaça, a l’esplai, a la biblioteca... Però com pot fer visible aquest aprenentatge invisible en el marc de la seva comunitat? Amb el Passaport Edunauta podrà fer-ho perquè li donarà accés a gaudir d’activitats educatives obertes del seu territori i, a través de les seves pàgines, podrà mostrar tot allò que hi aprengui.

La xarxa local d’activitats: aquestes activitats estaran organitzades des dels espais 360, una xarxa local d’actors educatius, que seran les destinacions d’aprenentatge a les que els edunautes podran viatjar (biblioteques, casals, entitats, clubs esportius...). Allí viuran experiències d’aprenentatge molt diverses on aprendran i aconseguiran segells per al seu passaport. Aquests segells acreditaran tant la seva participació a les activitats com els seus aprenentatges.

Els aprenentatge invisibles: totes les activitats educatives del Passaport Edunauta estaran aglutinades en un catàleg d’activitats edunauta es basen en un marc de competències d’aprenentatge 360 compartit per totes les destinacions.

Aquest marc inclou 9 competències clau: la curiositat, la resolució de problemes, la creativitat, la comunicació, l’empatia, el treball en equip, la perseverança, la iniciativa i l’autoregulació. Aquestes competències són superpoders edunautes, aprenentatges invisibles que molts cops passen inadvertits en les activitats educatives i que els edunautes podran capturar en els seus passaports.

Els edunautes: els infants de 8 a 10 anys del Pallars Jussà rebran el seu Passaport Edunauta a través del seu centre educatiu. Quan el tinguin a les seves mans es convertirà automàticament en un edunauta i amb ell podrà:

  • explorar i viatjar a les activitats de tots els espais 360 del Pallars Jussà,

  • triar i crear el seu propi itinerari educatiu,

  • mostrar i fer visibles els seus aprenentatges,

  • celebrar i compartir el que ha après amb la resta de la comunitat.

La celebració del viatge: el viatge de cada edunauta finalitzarà amb una cerimònia de graduació que es celebrarà al tancament de cada edició del passaport.


Famílies

Espais