Ciències Socials

Jordi Creus Expósito

jcreus24@xtec.cat


Escuela o Barbarie

Contra l'actual model pedagògic