IV JORNADA D'EDUCACIÓ MUSICAL

Creativitat musical a l'aula

Cloenda educativa any Granados


Lleida, 3 de març de 2018

Horari: 9 a 14h

Jornada adreçada a tot el professorat de música dels diferents nivells educatius, a més d'estudiants i interessats en aquesta disciplina.

Aquesta edició coincideix amb la cloenda de les activitats commemoratives de l'any Granados organitzades pel Departament d'Ensenyament .

La part formativa de la Jornada estarà adreçada a potenciar la creativitat a l'aula de música. Pretenem crear un espai de trobada per descobrir noves propostes, compartir idees i facilitar eines per aplicar en el nostre dia a dia a les aules.

Aquesta proposta és una iniciativa del Seminari de música del PFZ del Segrià