La ODS

La nostra ODS es la de la igualtat de gènere. Per que creiem que es important que a tots se ens respectin per igual, Per exemple: Que tots podem portar la mateixa roba, que ningú a de maltractar a ningú .Per això els alumnes de la portalada 5e´ A  el  nostre grup a decidit fer aquesta ODS.

ACEST BIDEO TRATA DE QUE SIGIS NEN O NENA NO SIGNIFICA QUE TINGIS QUE USA UNES COSES EN ESPESIFIC POTS FER LU QUE BOLGIS SIN INPORTAR EL GENER.