Física i Química

Els objectius que es plantegen des del nostre departament són enriquir la cultura científica dels nostres alumnes més enllà dels coneixements propis del currículum oficial de la matèria, així com promoure i desenvolupar la seva curiositat per la ciència.