SOLUCIONS

Primera solució:Tenir mes protecció pe ells, preocupar-nos per la seva salut.

Segona solució: Preocupar-nos mes per les persones que necessiten menjar, roba...

Tercera solució: En Africa hi ha moltes persones pobres, per això necessiten més diners que nosaltres o sigui , la gent que té un sostre on viure.

Quarta solució: Alguns nens i nenes que necessiten families .