METES

Per 2030, reduir a la meitat de la proporció d'homes , dones nens i nenes ,fins de petits a mes grans que viuen el la pobresa, totes les seves dimensions d'acord amb les definicions nacionals.

Posar en pràctica a nivell nacional sistemes i mesures apropiades de protecció social per a tots i, i per els propers anys aconseguir una casa, una nova vida i el fi de la pobresa.

Per 2030, tots els homes i dones , en particular els pobres i els mes vulnerables , tinguin els mateixos drets , així com accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns , l'herència , els recursos naturals , les noves tecnologies ...